Një jetë e lumtur fillon me një buzëqeshje të bukur

Ortodonci

Në Ars Medica trajtojmë pacientët e të gjitha moshave, me qëllim të parandalimit, përmirësimit dhe eliminimit të anomalive të dhëmbëve dhe të raporteve ndërnofullore.

Trajtimi është i dizajnuar në atë mënyrë që t’i përgjigjet nevojave personale të pacientit dhe pasqyrës klinike, më përcaktimin e kujdesshëm të diagnozës dhe planifikimin e terapisë.

 

Ortodoncia preventive

 

Apo ortodoncia e hershme. Përfitimet nga trajtimi i hershëm ortodontik janë ndihma në rritje dhe zhvillim të nofullave, përmirësimi i funkcionit, eliminimi i shprehive të këqija, ndihma në renditjen e duhur të dhëmbëve…duke ndihmuar zhvillimin fizik dhe psikosocial të fëmiut


Ortodoncia për fëmijë dhe adoleshent

 

Pacientët trajtohen kryesisht me aparate ortodontike fikse. Krahas trajtimit standard ofrojmë edhe trajtimin me ndihmën e përshkrimit Damon, me breketa metalike apo Clear.


Ortodoncia për të rritur

 

Ofrojmë trajtimin me breketa Clear, Damon Clear dhe Ortodoncinë Linguale (nga gjuha), që janë më të pranueshme për trajtim nga të rriturit. Së shpejti fillojmë trajtimin ortodontik me Invisalign.

 

Buzëqeshje e shëndoshë për të gjithë

Për informata shtesë apo për të caktuar termin ju lutem…

 

Contact us